Prova d’obtenció directa del certificat d’ensenyaments elementals

CARTELL-DATES-OBTENCIO-DIRECTA

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15953&version=amp

Enllaç al Model 046 per al pagament de taxes https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9668

Sol·licitud d’inscripció a les proves per a l’obtenció directa del Certificat d’ensenyaments elementals de Dansa https://portal.edu.gva.es/cpda/wp-content/uploads/sites/991/2022/12/SOLICITUD-OBTENCION-DIRECTA.pdf

Continguts de les Proves d’obtenció directa del Certificat d’ensenyaments elementals https://portal.edu.gva.es/cpda/wp-content/uploads/sites/991/2023/10/CONTINGUTS-PROVES-OBTENCIO-DIRECTA.pdf