Pla d’estudis

ENSENYAMENTS ELEMENTALS


Segons el  DECRET 157/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’estableix el currículum dels Ensenyaments Elementals de Dansa i es regula l’accés a aquests ensenyaments (DOCV 25/09/2007) consta de quatre cursos i s’imparteixen les assignatures de:

  • Dansa Acadèmica
  • Folclore
  • Expressió musical i rítmica
  • Tècnica de sabata
  • Iniciació a la Dansa Contemporània
  • Escola bolera


Carga lectiva dels ensenyaments elementals de Dansa

ASSIGNATURESTOTAL HORES
DANSA ACADÈMICA2357544
FOLCLORE1164
EXPRESSIÓ MUSICAL I RÍTMICA1111128
ESCOLA BOLERA1,52144
TÈCNICA DE SABATA11,5280
INICIACIÓ A LA DANSA CONTEMPORÀNIA11,5112
TOTAL HORES SETMANALS461013,51072

ENSENYAMENTS PROFESIONALS

Segons el  DECRET 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’estableix el currícul dels ensenyaments profesionals de dansa y es regula l’acces a aquests ensenyaments (DOCV 25/09/2007).

En el nostre centre s’imparteixen tres especialitats, de sis anys de duració cadascuna d’elles:

  • Dansa clàssica
  • Dansa contemporània
  • Dansa espanyola

Especialitat de Dansa Clàssica 

PRIMER Y SEGON CURS
– Dansa clàssica (9h)
– Puntes/Tècnica específica per a homes (4h)
– Dansa contemporània (1h)
– Música (1h)

TERCER CURS
– Dansa clàssica (9h)
– Puntes/Tècnica específica per a homes (3h)
– Repertori dones/repertori homes (3h)
– Dansa contemporània (1,5h)
– Música (1h)

QUART CURS
– Dansa clàssica (9h)
– Puntes/Tècnica específica per a homes (3h)
– Repertori dones/repertori homes (3h)
– Dansa contemporània (1,5h)
– Música (1h)
– Anatomia i biomecànica aplicada a la dansa (1h)
– Maquillatge (1h)

CINQUÉ CURS
– Dansa clàssica (9h)
– Repertori dones/repertori homes (4,5h)
– Taller coreogràfic (2h)
– Dansa contemporània (3h)
– Anàlisi musical (1h)
– Anatomia i biomecànica aplicada a la dansa (1h)
– Origen i evolució de la dansa (1h)
– Optativa (1h)

SISÉ CURS
– Danza clàssica (9h)
– Repertori dones/repertori homes (4,5h)
– Taller coreogràfic (2h)
– Dansa contemporània (3h)
– Història de la dansa clàssica (1h)
– Anàlisi musical (1h)
– Interpretació (1h)
– Optativa (1h)

Especialitat de Dansa Contemporània 

PRIMER CURS
– Dansa clàssica (6h)
– Tècniques de dansa contemporània (6h)
– Body Contact (1h)
– Improvisació (1,5h)
– Música (1h)

SEGON CURS
– Dansa clàssica (6h)
– Tècniques de dansa contemporània (6h)
– Body Contact(1,5h)
– Improvisació (2h)
– Música (1h)

TERCER CURS
– Dansa clàssica (6h)
– Tècniques de dansa contemporània (6h)
– Body Contact (2h)
– Improvisació (2h)
– Composició coreogràfica (1h)
– Música (1h)

QUART CURS
– Danza clàssica (4,5h)
– Tècniques de dansa contemporània (6h)
– Body Contact (2h)
– Improvisació (3h)
– Composició coreogràfica (1h)
– Música (1h)
– Anatomia i biomecànica aplicada a la dansa (1h)
– Maquillatge (1h)

CINQUÉ CURS
– Dansa clássica (4,5h)
– Tècniques de dansa contemporània (6h)
– Body Contact (3h)
– Composició coreogràfica (3h)
– Anàlisi musical (1h)
– Anatomia i biomecànica aplicada a la dansa (1h)
– Origen i evolució de la dansa (1h)
– Optativa (1h)

SISÉ CURS
– Dansa clàssica (4h)
– Tècniques de dansa contemporània (6h)
– Body Contact (4h)
– Composició coreogràfica (4h)
– Història de la dansa moderna i contemporània (1h)
– Análisi musical (1h)
– Interpretació (1h)
– Optativa (1h)

Especialitat de Dansa Espanyola 

PRIMER CURS
– Dansa clàssica
– Escola Bolera
– Tècnica de sabata
– Folklore
– Música

SEGON CURS
– Dansa clàssica
– Escola Bolera
– Tècnica de sabata
– Folklore
– Taller Coreogràfic
– Música

TERCER CURS
– Dansa clàssica
– Escola bolera
– Dansa estilitzada
– Flamenc
– Folklore
– Taller coreogràfic
– Música

QUART CURS
– Dansa clàssica
– Escola bolera
– Dansa estilitzada
– Flamenc
– Taller coreogràfic
– Dansa contemporània
– Música
– Anatomia i Biomecànica aplicada a la Dansa
– Maquillatge

CINQUÉ CURS
– Dansa clàssica
– Escola bolera
– Dansa estilitzada
– Flamenc
– Taller coreogràfic
– Dansa contemporània
– Anàlisi Musical
– Anatomia y Biomecànica aplicada a la Dansa
– Origen i evolució de la dansa
– Optativa

SISÉ CURS
– Dansa clàssica
– Escola bolera
– Dansa estilitzada
– Flamenc
– Taller Coreogràfic
– Dansa Contemporània
– Anàlisi Musical
– Història de la Dansa espanyola
– Interpretació
– Optativa