Informació AMPA

APA Conservatori Professional de dansa «José Espadero» d’Alacant

Email:   apadanza@gmail.com

Estimades famílies:

Us convidem a associar-vos a l’APA del Conservatori Professional de Dansa José *Espadero d’Alacant.
La quota de l’APA per família és 15€ per al curs 2022/23.Els socis de l’APA tenen la possibilitat de contractar una assegurança d’accidents escolar per un import de 10 € per alumne per al curs 2022-23.
El compte d’ingrés és:
*Openbank ES77 0073 0100 5805 0593  2156

En el concepte de l’ingrés indicar:  Nom Cognom APA(+segur)

Exemple: Ana Pérez APA + segur  (si desitja contractar l’assegurança d’accidents escolar) (import= 15 +10= 25€)
Ana Pérez APA (si només desitja ser soci de l’APA i no desitja l’assegurança d’accidents escolar) (import 15€)
Ana i José Pérez APA+ segur (dos germans APA + segur) (import =15 +10+10 = 35€)

El formulari per a realitzar la inscripció és: https://forms.gle/WLuj9YHMkSLZPApSA

En el formulari d’inscripció s’ha d’adjuntar el justificant de pagament.

IMPORTANT Aquest curs hauran eleccions per a la renovació de la junta directiva de l’APA. La junta directiva ha d’estar formada per un mínim de quatre persones adultes membres de l’APA (pagament al corrent). Els interessats poden escriure a apadanza@gmail.com.

Una salutació.