Saluda del director

Des d’aquestes línies m’agradaria donar la benvinguda a tots els membres de la comunitat educativa del Conservatori Professional de Música d’Altea en aquesta nova singladura que iniciem com a nou centre integrat en la xarxa de Conservatoris Professionals de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

De tots és coneguda la gran vinculació i sensibilitat que Altea ha manifestat amb les disciplines artístiques en general i musicals en particular. Relacions que han cristal·litzat en diversos projectes líders com la implantació del Campus d’Altea de la Universitat Miguel Hernández d’Elx des de 1997, el qual integra tant la Facultat de Belles arts com el Departament d’Art; l’organització d’un Certamen de caràcter internacional per a Bandes de Música que estimula la creació de nou repertori orquestral per a aquesta mena de formacions amb una ja llarga i llorejada trajectòria, o l’esmentada integració des del curs 2022-23 del nostre Conservatori en la xarxa autonòmica de centres públics docents no universitaris.

Aquesta fita ha estat possible gràcies a l’esforç tant de l’administració autonòmica, en la seua obstinació per a oferir una potent oferta educativa musical en totes les comarques de la nostra Comunitat, com de l’administració local, per a dotar humana, econòmica i materialment a l’Administració Autonòmica Valenciana de l’espai que compartim actualment.

El CPM d’Altea naix amb la vocació de donar un servei d’excel·lència en l’ensenyament musical en tota la comarca de la Marina Baixa, involucrant al centre en el teixit sociocultural del seu entorn més pròxim amb nombroses iniciatives tant en l’acadèmic com en el musical, fomentant d’una manera especial la col·laboració amb les dues associacions musicals existents en la població: la Societat Filharmònica Alteanense i la Societat Recreativa Musical d’Altea la Vella.

És compromís de l’actual direcció del Conservatori afrontar amb il·lusió aquesta nova etapa que se’ns presenta, amb l’objectiu primordial d’aconseguir l’èxit escolar de tot l’alumnat, orientar-lo adequadament en els diferents perfils acadèmics i oferir-los una formació de qualitat que els prepare de manera idònia per a afrontar els reptes del món laboral.

JAUME FRANCESC RIPOLL MARTINS