PRESIDENTJaime Francisco Ripoll Martins
SECRETARIMarcos Ivorra Schuler
CAP D’ESTUDISBenilde Martínez Gregori
PROFESSORATJoan Philippe de Trazegnies Cahuas
Ana Isabel Simó Tejadillos
Pilar Rives Serrano
Antonio Barber Llinares
ALUMNATJuan José Pérez Pérez
PARES/MARESMaria Esperanza Orozco Zaragozí
Catherine de Trazegnies Cahuas
PERSONAL ADMINISTRACIÓ I SERVICISAngela Devesa Junquera
REPRESENTANT ADMINISTRACIÓ LOCALXelo González Ripoll

Entre les competències del Consell Escolar del centre estan les següents:

– Aprovar i avaluar la programació general anual del centre.

– Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.

– Analitzar i valorar el funcionament general del centre.

– Conèixer i proposar mesures i iniciatives referents a la convivència del centre i resolució de conflictes.

– Fixar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb les Administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.