Matrícula

FES-TE SOCI DE L’AMPA DEL CONSERVATORI!

Per a unir-te a l’AMPA: La cuota a pagar per familia es de 10€, realitzant transferència o ingrés a Caixaltea al compter bancari: realizando transferencia o ingresando en Caixaltea al número de cuenta ES73 3045 2650 8527 2000 6242 indicando en el concepto en nombre del alumno/a, i després envia un email amb el justificant a conservatorioalteaampa@gmail.com

Alumnat ja matriculat al Centre al curs 2023-24 i que no realitza prova d’accés:

*l’alumnat que haja sol·licitat beca NO haurà de pagar les taxes, peró si haurà d’enviar el justificant d’haver sol·licitat la beca, i més endavant haurà d’aportar la resolució de la mateixa, en cas de no haver sigut concedida haurà de pagar les taxes corresponents)

**l’alumnat que ha d’acudir a la convocatoria de recuperació d’alguna assignatura de les ensenyances professionals haurà de realitzar la matricula entre el 3 y el 6 de juliol.

***Podeu consultar el número d’assignatures per curs per a poder generar el model 046 https://portal.edu.gva.es/conservatorialtea/es/asignaturas-por-curso-es/

Nou alumnat que ha superat la prova d’accés a les Ensenyances Professionals (1º Convocatoria):

Nou alumnat que ha superat la prova d’accés a Primer curs de les Ensenyances Elementals:

Nou alumnat que ha superat la prova d’accés a Diferents cursos de les Ensenyances Elementals:

Nou alumnat que ha superat la prova d’accés a les Ensenyances Professionals (2º Convocatoria):