Certificats

La sol·licitud de certificats serà telemàtica (mitjançant enviament d’un correu a 03012505.secretaria@edu.gva.es) amb la sol·licitud de tràmits generals

Al correu necessàriament haurà d’annexar-se el MODEL 046 per a la liquidació de taxes amb el justificant del pagament o el document acreditatiu d’exoneració de taxa.

Rebut el email amb la documentació la Secretaria iniciarà els tràmits de certificació i després d’uns dies rebrà el certificat en el seu correu electrònic.