DOCUMENTS DEL CENTRE

Documents
 • Pla d'Acció Tutorial
 • És el document marc que arreplega l'organització i funcionament de les tutories que es van a realitzar en el centre, així com el conjunt d'activitats que contribuïsquen a l'orientació personalitzada dels alumnes i alumnes, tant en l'educatiu com en el personal i el professional.
 • Projecte Lingüístic de Centre
 • El PLC regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, és l'instrument mitjançant el qual cada centre educatiu articula i concreta l'aplicació del Programa d'educació plurilingüe i intercultural d'acord amb les característiques del centre educatiu i de l'alumnat.
 • Pla d'actuació per a la millora
 • Regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, és l'instrument mitjançant el qual cada centre educatiu articula i concreta l'aplicació del Programa d'educació plurilingüe i intercultural d'acord amb les característiques del centre educatiu i de l'alumnat.
 • Plan lector(click ací)
 • El Pla Lector és el disseny d'un instrument, d'una actuació destinats a afavorir la competència lectora de l'alumnat i l'apropiació del gust per la lectura
 • Pla de convivència (click ací)
 • El Pla de Convivència és un document que servix per a concretar l'organització i el funcionament del Centre en relació amb la convivència i establir les línies generals del model de convivència.
 • Pla de transició Infantil-Primària (Clic ací)
 • Crear les condicions adequades perquè el canvi d'una etapa a l'altra es visca amb la màxima normalitat per part dels xiquets de 5 anys i les seues famílies.
 • Pla de transició Primària- Institut(click ací)
 • Té la finalitat de facilitar el canvi d'Educació Primària a l'institut intentat donar la millor resposta a tot l'alumnat.

Estem ací!

Contacta

Introduïu el vostre nom.
Introduïu un missatge.