Recursos humans

RECURSOS HUMANS

Claustre docent

Més recursos humans

Consell escolar

Equip directiu
Directora: Ángela Gimeno
Cap d'estudis: Jesús Molina
Secretaria: Isabel Albert

Sector Professorat
Laura Fiaño
Laura Alcina
María Ruiz
Alexandra Aranda
Beatriz Coronado
Ana Isabel Ramos
Joaquín Calatayud

Sector Famílies
Paula Pedregal
Miguel Angel Bas
Marta Miota
Agustín Sáez
Daniel Mares
Sergi Tormo
Manuel Polo
Nieves del Barrio

Representant de l'AMPA
Eduardo Lobo

PAS
Patricia Valero

Representant Ajuntament
Javier Mateo

Representant Alumnat
Paula Sáez
Iván Pérez
Lara Formentín

Personal d'administració i serveis