Recursos humans

RECURSOS HUMANS

Claustre de professors

Més recursos humans

Equip Directiu

Directora: Eva Tarín

Cap d'estudis: Adela Climent

Secretària: Isabel Albert

Professorat Educació Infantil
Professorat Educació Primària
Especialistes
Servei d'orientació
Consell escolar

Equip directiu
Directora: Eva Tarín
Cap d'estudis: Adela Climent
Secretaria: Isabel Albert

Sector Professorat
María José Bayón
Júlia López Montesinos
Maria Bayo García
Jesús Molina
Javier Pérez Martinez
Ángela Gimeno
Elena Muñoz Miralles

Sector Famílies
Mª Amparo Sabater Tarazona
Miguel Angel Bas Campos
Marta Miota Gómez
Ana Mª Conde Exposito
Emili Xavier Messeguer i Cebolla
Tania Navarro Carbonell
Vicky Sánchez Pérez
Carmen Rodríguez

Representant de l'AMPA
Sonia López Rodero

PAS
Patricia Valero Ubeda

Representant Ajuntament
Javier Ismael Mateo García

Personal d'administració i serveis