Altres Projectes

PATIS COEDUCATIUS I DINÀMICS

Objectius:

- Promoure la inclusió de l'alumnat que s'aïlla en el pati perquè te dificultats per a relacionar-se o perquè se sent rebutjat, augmentant el desig i el sentit de la socialització i el joc.

- Potenciar I afavorir el desenvolupament d'habilitats socials, comunicació, motricitat etc de l'alumnat.
- Afavorir un clima d'enteniment i respecte sobre les característiques personals de l'alumnat, enfront de possibles estereotips i/o conductes disruptives.
- Previndre situacions d'assetjament escolar, i crear i afermar vies d'inclusió social.
- Establir moments de convivència amb altre tipus d'alumnat que no són solament els/les amics/es o companys/es de la teua classe.

- Crear un ambient de companyia de joc i respecte per la diversitat personal.

- Fomentar les relacions entre l'alumnat afavorint vincles afectius que propicien un clima de seguretat i confiança en l'entorn escolar.

- Conèixer i practicar jocs senzills durant la jornada escolar i aceptar les seues normes.

- Crear zones diferènciades de joc per a cobrir les necessitats de tot l'alumnat.

PROJECTE INCLUSIU CEE SEBASTIÁN BURGOS

Projecte de sensibilització del CEE Sebastián Burgos i CEIP Professor Ramiro Jover: Els 2 grups de 4t de Primària són els que participen en aquest projecte. Cada grup de 4t, quinzenalment, dilluns i dimecres en horari d'Educació Física, interactuarà amb l'alumnat del CEE Sebastian Burgos (Visites escoles, jocs cooperatius, jocs pati, teatre...).

Objectius:

- Aprendre a conviure en la diversitat.

- Acceptar les diferències físiques i psíquiques.

- Millorar la competència emocional i les habilitats d'interacció social de l'alumnat per aconseguir una major integració socioeducativa.

- Desenvolupar accions per a previndre i compensar les desigualtats en educació des d'una perspectiva inclusiva.

REVISTA ESCOLAR

Al mes de maig-juny es publica la revista escolar: "Xé quin Ramiro" en la que participen tots els membres de la Comunitat Educativa. L'equip de redacció es contitueix amb alumnat de 3r cicle i amb la direcció d'una professora d'infantil, durant tot el curs van realitzant activitats relacionades amb l'activitat.

Es realitzarà en tots els nivells d'Infantil i Primària en les sessions de Valencià dedicades a tallers d'escriptura creativa i en les sessions de Plàstica per a elaborar el dibuix de la portada.

PROJECTES SOLIDÀRIS ONGs

Participació en programas solidaris de diferents ONGs: Càritas, AIDA, La Casa Grande, La Creu Roja, Escola Valenciana i reciclatge solidari taps de plàstic.

JORNADA DE PORTES OBERTES

En un ambient de col.laboració Claustre-AMPA, es preparen les diferents activitats que es realitzaran al llarg del matí (de 10:30 a 13 h.).

Objectius:

1. Donar a conèixer les instal.lacions de l'escola a totes les persones interessades.

2. Donar a conèixer el nostre projecte educatiu i lingüístic a través de diferents activitats.

3. Tindre un primer contacte mestres-famílies-alumnat en un ámbient lúdic.

4. Consciènciar a l'alumnat de la importància de mantindre l'escola neta i agradable i el sentiment de pertinença a ella.

5. Fer una jornada de convivència amb totes les persones que integren la Comunitat Educativa.

AUDICIONS MUSICALS: UNIÓ MUSICAL L'HORTA

Una audició per trimestre. En el 1r i 2n Trimestre per a Infantil i 1r de Primària i en el 3r Trimeste és per a tota l'escola.

Els membres de l'Unió Musical L'Horta mostren les diferents famílies d'instruments i els seus sons, d'una manera motivadora i interactiva amb l'alumnat.

També fan participar l'alumnat en el reconeixement de diferents melodies conegudes.

PROJECTE D'ADAPTACIÓ A 3 ANYS

PROJECTE D'EDUCACIÓ VIAL