Projecte Esportiu de Centre

PROJECTE ESPORTIU DE CENTRE

Aquest projecte segueix les bases reguladores establertes en l’Ordre 25/2017, de 29 de juny, per la qual s’aproven les subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a
la realització de projectes d’esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre.
Així com per la Resolució 16 de desembre de 2020, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques en centres educatius no univeritaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes d’esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2020-2021.
Per tant, l’elaboració d’aquest projecte permet dissenyar noves mesures destinades al desenvolupament de l’activitat física i l’esport fora de l’horari lectiu, ampliant l’obertura del centre i millorant la seua oferta d'activitats i serveis educatius complementaris.
En aquest sentit el nostre projecte esportiu pretén recollir les intencionalitats que indica el Marc Nacional de l’Activitat Física i l’Esport en l’edat escolar, per la qual cosa partirem de tres objectius generals:

- Oferir una activitat física i esportiva inclusiva que arribe als mínims de pràctica recomanats per institucions i estudis de referència en l’àmbit de la salut per a xiquets i adolescents.

- Complementar, a través de l’activitat física i esportiva, la tasca formativa desenvolupada en el centres educatius, especialment pel que fa a valors i hàbits saludables.

- Adaptar la pràctica de l’activitat física i de l’esport, especialment la competició, a les finalitats i necessitats de cada etapa educativa.

El que es pretén amb aquest projecte és oferir al nostre alumnat i a les famílies una jornada escolar més completa, de manera que troben a l’escola les activitats que necessiten per a complementar a la seua formació o per a utilitzar el seu temps d’oci
d’una manera més educativa i saludable.
Implementar la pràctica de l’esport fora de l’horari escolar ens permet complementar el procés educatiu del nostre alumnat, desenvolupant els valors que aporta la seua pràctica per al creixement personal (esforç, dedicació, disciplina, sacrifici, solidaritat, etc.) i almateix temps introduir hàbits de vida saludable.
Encara que moltes de les activitats que conformen aquest projecte ja es porten a terme des de fa anys, així com d’altres que aquest curs han sigut cancel·lades degut a la Covid-19, aquestes no habíen sigut recollides dins d’un projecte i s’ha vist la necessitat de
coordinar-les i posar-les en conjunt per a millorar la qualitat de les mateixes i oferir al nostre alumnat un ventall d’oportunitats per aconseguir un desenvolupament integral.

ACTIVITATS REALITZADES