Llibres del Banc de Llibres. Curs 23-24

ATENCIÓ! EL LLIBRES QUE APAREIXEN AL DOCUMENT ADJUNT NO ELS HAN DE COMPRAR LES FAMÍLIES QUE PARTICIPEN EN EL BANC DE LLIBRES (en el nostre centre són totes). ES PUBLICA A LA WEB PER OBLIGACIÓ LEGAL.

¡ATENCIÓN! LOS LIBROS QUE APARECEN EN EL DOCUMENTO ADJUNTO NO LOS TIENEN QUE COMPRAR LAS FAMILIAS QUE PARTICIPAN EN EL BANCO DE LIBROS (en nuestro centro son todas). SE PUBLICA EN LA WEB POR OBLIGACIÓN LEGAL.

Llibres_CEIP_Palmerar_23-24