Reunió 144 | 14/12/2021

  • S’aprova quina empresa, dels pressupostos presentats, portará a terme la instal·lació de la màquina d‘aire condicionat aprovada en la reunió 140.

  • Se aprueba qué empresa, de los presupuestos presentados, llevará a cabo la instalación de la máquina de aire acondicionado aprobada en la reunión 140.