Reunió 138 | 26/07/2021

  • Instal·lació de gespa artificial en una part dels patis de les aules d’Infantil (corralets).
  • Elecció de l’empresa per a la instal·lació de la gespa.
  • Instal·lació de la retolació “CEIP Palmerar” en la façana.
  • Instalación de césped artificial en una parte de los patios de las aulas de Infantil (corralets).
  • Elección de la empresa para la instalación del césped.
  • Instalación de la rotulación “CEIP Palmerar” en la fachada.