Eixides a 17 h Infantil | Salidas a 17 h Infantil

Entre octubre i maig l’horari lectiu acaba a les 17 h. Per a facilitar el canvi de custòdia de l’alumnat s’estableixen les següents indicacions:

 1. A les 16:50 h s’obriran les portes del pati d’Infantil i l’alumnat es prepararà per a eixir. L’ordre d’eixida és:
  • primer 5 anys,
  • després 4 anys,
  • i finalment 3 anys.
 2. Sols entraran al recinte els familiars dels xiquets preparats per a lliurar, i esperaran darrere de la línia roja marcada a terra. La resta romandrà fora.
 3. Els adults NO es quedaran xarrant dins del recinte escolar, ni TAMPOC davant de la porta de entrada.
 4. NO es podrà fer ús dels gronxadors, ni de la resta de jocs o estructures. Cap xiquet/a pot jugar en el recinte en el moment de l’eixida, han de romandre baix la supervisió dels adults responsables

——

Entre octubre y mayo el horario lectivo acaba a las 17 h. Para facilitar el cambio de custodia del alumnado se establecen las siguientes indicaciones:

 1. A las 16:50 h se abrirán las puertas del patio de Infantil y el alumnado se preparará para salir. El orden de salida es:
  • primero 5 años,
  • después 4 años
  • y finalmente 3 años.
 2. Solo entraran al recinto los familiares de los niños preparados para entregar y esperaran detrás de la línea roja marcada en el suelo. El resto permanecerá fuera.
 3. Los adultos NO se quedarán hablando dentro del recinto escolar, ni TAMPOCO delante de la puerta de entrada.
 4. NO se podrá hacer uso de los columpios, ni del resto de juegos o estructuras. Ningún niño/a puede jugar en el recinto en el momento de la salida, deben permanecer bajo la supervisión de los adultos responsables.