Reformes en el col·legi!

Entre els mesos d’octubre i desembre es portara a terme el conjunt d’obres del «Pla Edificant» del nostre col·legi.

Com a actuacions més destacades tenim:

  • Canvi del paviment de vinil de les aules d’Infantil.
  • Canvi de la barana de les grades del pati de Primària.
  • Reparació del teulat del gimnàs.
  • Substitució del rejuntat d’algunes finestres.
  • Reparació dels clevills i altres desperfectes en parets i sostres, i posterior pintat.
  • Canvi de les portes d’eixida de l’edifici principal al pati de Primària.
  • Canvi d’alguns urinaris per lavabos.

Ja s’han portat a terme una reunió de coordinació entre l’empresa constructora adjudicatària, el director d’obra assignat per l’Ajuntament, la regidoria d’Educació i la direcció del Centre. Es tractarà que les obres afecten el mínim possible a les activitats lectives de l’alumnat.

Quan vaja a iniciar-se alguna actuació concreta s’informarà a la comunitat educativa, especialment a les famílies de l’alumnat que puga ser afectat.

En el centre ha preparat espais multiusos per a moure l’alumnat de lloc en cas necessari, sempre acomplint la normativa COVID.

Per a qualsevol dubte poden consultar a la direcció del centre.