Matrícules 2021

Des del dia 1 fins al 16 de juliol s’ha de presentar al centre la documentació necessària per matricular a un xiquet/a.

S’ha de demanar cita prèvia mitjançant el web del centre.

Documentació a aportar per a matricular un xiquet/a:

 • Impresos centre:
 • Documents originals i fotocòpies:
  • DNI/NIE/Passaport pare/tutor
  • DNI/NIE/Passaport mare/tutora
  • Llibre de família
  • Cartilla de la Seguretat Social (SIP) o de l’entitat asseguradora, que cobrisca l’atenció mèdica i hospitalària de l’alumne/a
  • Certificat d’empadronament on conste la unitat familiar
  • Carnet de família monoparental/nombrosa (si és el cas)
  • Sentència de divorci/pàtria potestat (si és el cas)
  • Model 036-037 de domicili laboral (si és el cas)
 • Altra documentació:
  • Una fotografia tipus carnet amb el nom de l’alumne per darrere (Alumnat de Primària)
  • Un full amb còpies de foto de carnet amb el nom de l’alumne (Alumnat d’Infantil)
  • Informe de salut escolar (Alumnat de 3 anys i primer de Primària)
  • Baixa del centre anterior si està escolaritzat en un altre col·legi.