Secretaria

ÚLTIMES NOVETATS

PUBLICADES LES LLISTES DEFINITIVES DE MATRÍCULA:
 

Els torns per fer la matrícula presencial al centre són:

  • Divendres 02 de juliol: cognoms dels alumnes que comencen per A i B.
  • Dilluns 05 de juliol: cognoms dels alumnes que comencen per C i D.
  • Dimarts 06 de juliol: cognoms dels alumnes que comencen per E, F, G i H.
  • Dimecres 07 de juliol: cognoms dels alumnes que comencen per I, J, K, L, M i N.
  • Dijous 08 de juliol: cognoms dels alumnes que comencen per O, P,Q i R.
  • Divendres 09 de juliol: cognoms dels alumnes que comencen per S, T, U, V i W.

HORARI DE MATRÍCULA: de 12:30h a 14h

Recordar la documentació a aportar per a formalitzar la matrícula:

-Fotocòpia del DNI del pare i mare.

-Llibre de família.

-Fotocòpia de la cartilla de vacunació.

-Informe metge de l'alumne.

-Qualsevol document referent a aspectes de salut de l'alumne: intoleràncies, al·lèrgies...

-Un full de fotos "carnet" de l'alumne.

-Documentació adient que justifique les situacions marcades a la sol·licitut (domicili diferent del DNI, família monoparental, família nombrosa, minusvalia...).

-En el cas de pares separats, còpia de la sentència o conveni regulador.

-Els alumnes que venen d'altres centres, el document de baixa de l'altra escola signat per pare i mare.

Calendari d'admissió de l'alumnat d'Infantil i Primària

Procés únic d'admissió per al curs 2021-2022.

Circular informativa per a les famílies de l'alumnat de 6é:

CRONOGRAMA admissió 21/22