Personal del centre

CORREUS ELECTRÒNICS DEL CENTRE

EQUIP DIRECTIU:

ORIENTADORA ESCOLAR:

INFANTIL:

1r CICLE:

2n CICLE:

3r CICLE:

ANGLÉS:

EDUCACIÓ FÍSICA:

MÚSICA:

INFORMÀTICA:

RELIGIÓ:

PT i AUDICIÓ i LLENGÜATGE:

EDUCADORA:

UECIL:

Per a resoldre qualsevol consulta tècnica, envie un correu electrònic a aquesta direcció: 12005866tic@edu.gva.es