Personal del centre

CORREUS ELECTRÒNICS DEL CENTRE

EQUIP DIRECTIU:


ORIENTADORA ESCOLAR:

-

INFANTIL:

1r CICLE:

2n CICLE:

3r CICLE:


ANGLÉS:


EDUCACIÓ FÍSICA:


MÚSICA:


RELIGIÓ:

-


PT i AUDICIÓ i LLENGÜATGE:


EDUCADORA:

EPRI:

Per a resoldre qualsevol consulta tècnica, envie un correu electrònic a aquesta direcció: 12005866tic@gva.es