Mobilitats formatives del projecte

El projecte té la categoria d’acció clau KA122 (abans 101), que és una modalitat de participació en els programes Erasmus + corresponents a l’etapa escolar.

Dins d’aquesta categoria KA122, es poden fer estades formatives en format de curs de formació o d’aprenentatge per observació (en anglés job shadowing). El nostre projecte inclou quatre mobilitats que es realitzen als següents països de la zona euro: Eslovènia, Portugal, Lituània, Islàndia i Itàlia.

A continuació, en aquests documents, expliquem breument les experiències dels nostres docents:

Resum mobilitat Itàlia - VAL