CONSELL ESCOLAR ESTEPAR

DECRET 253/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil o d’Educació Primària. [2019/11482] - ARTICLE 24 -

El Consell Escolar de centre és l’òrgan col·legiat de govern a través del qual es garanteix la participació dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.

El règim jurídic dels consells escolars serà l’establit en la normativa bàsica reguladora dels òrgans col·legiats de les distintes administracions públiques.

grupo (1)
EQUIP DIRECTIU
SECTOR MESTRES
SECTOR PARES/MARES
REPRES. AMPA
REPRE. PAE
REPRES. PAS
REPRES. AYTO CS

EQUIP DIRECTIU

DIRECTOR

EDUARDO SALES GIMENO

Tutor de 5è de primària
Coordinador TIC

e.salesgimeno@edu.gva.es

CAP D'ESTUDIS

Mª LLEDÓ BONILLO GODES

ESPECIALISTA DE MÚSICA

ml.bonillogodes@edu.gva.es

SECRETÀRIA

MARTA ALMODÓVAR FERNÀNDEZ

ESPECIALISTA D'ANGLÉS

m.almodovarfernand@edu.gva.es

SECTOR MESTRES

igual
naranjo
laura
eli

PILAR IGUAL
Mestra d'infantil
p.igualrenau@edu.gva.es

Silvia Naranjo
Mestra d'infantil
s.naranjosaura@edu.gva.es

Laura del Calvario
Mestra de primària
l.calvariomesado@edu.gva.es

Elisabeth Lázaro
Mestra de primària
e.lazaromunoz@edu.gva.es

martinez
monroy
garcia

Ana Martínez
Mestra d'infantil
a.martinezmonferre@edu.gva.es

Ana Monroy
Especialista d'anglés
am.monroypena@edu.gva.es

Eva Isabel García
Mestra de primària
ei.garciaansuategu@edu.gva.es

SECTOR PARES/MARES

ANA_CARCELLER__
ANA_ESCRIG__
blank-profile-picture-973460_640
ARANTZA__

Ana Celia Carceller
ana_carceller@hotmail.com

Ana Belén Escrig
anna_escrig@hotmail.com

-----------

Arantza Galván
arantzagalvanb@gmail.com

blank-profile-picture-973460_640
JOSE_MAN_
LAURA_ROMER_
thumbnail_image0

----------

Jose Manuel Pérez
jmpela@hotmail.com

Zaira Sánchez
zairasc03@gmail.com

grupo (2)

REPRESENTANT DE L'AMPA ESTEPAR

 

Silvia Meseguer
ampacolegioestepar@gmail.com

REPRESENTANT PAE ESTEPAR

 

Eva Ramos
e.ramosfont@edu.gva.es

REPRESENTANT PAS ESTEPAR

 

Antoni Zamora Martínez

REPRESENTANT AJUNTAMENT DE CASTELLÓ

 

Itziar Lafita Blaguer
itzilafita@gmail.com