CONSELL ESCOLAR ESTEPAR

DECRET 253/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil o d’Educació Primària. [2019/11482] - ARTICLE 24 -

El Consell Escolar de centre és l’òrgan col·legiat de govern a través del qual es garanteix la participació dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.

El règim jurídic dels consells escolars serà l’establit en la normativa bàsica reguladora dels òrgans col·legiats de les distintes administracions públiques.

ACORDS DEL CONSELL - CURS 2023/24

  1. Acta extraordinària 12/12/2023
  2. Acta ordinària 22/01/2024
grupo (1)
EQUIP DIRECTIU
SECTOR MESTRES
SECTOR PARES/MARES
REPRES. AMPA
REPRE. PAE
REPRES. PAS
REPRES. AYTO CS

EQUIP DIRECTIU

DIRECTOR

EDUARDO SALES GIMENO

Mestre d'Informàtica
Coordinador TIC

e.salesgimeno@edu.gva.es

CAP D'ESTUDIS

Mª LLEDÓ BONILLO GODES

Especialista de Música

ml.bonillogodes@edu.gva.es

SECRETÀRIA

MARTA ALMODÓVAR FERNÀNDEZ

Especialista d'Anglés

m.almodovarfernand@edu.gva.es

SECTOR MESTRES

igual
Elisa
laura
eli

Pilar Igual
Mestra d'infantil
p.igualrenau@edu.gva.es

Elisa Barreda
Orientadora escolar
e.barredamonforte@edu.gva.es

Laura del Calvario
Mestra de primària
l.calvariomesado@edu.gva.es

Elisabeth Lázaro
Mestra de primària
e.lazaromunoz@edu.gva.es

SHEILA
Cristina_Ch
Maríbel

Sheila López
Mestra d'infantil
s.lopezgarcia2@edu.gva.es

Cristina Chueca
Mestra d'infantil
c.chueca@edu.gva.es

Maribel García
Mestra de primària
m.garciarico@edu.gva.es

SECTOR PARES/MARES

ANA_CARCELLER__
ANA_ESCRIG__
miryam
ARANTZA__

Ana Celia Carceller
ana_carceller@hotmail.com

Ana Belén Escrig
anna_escrig@hotmail.com

Myriam Hervás
myriamhervas@gmail.com

Arantza Galván
arantzagalvanb@gmail.com

samuel_
maria
LAURA_ROMER_
thumbnail_image0

Samuel Miralles
smiralles2009@hotmail.com

María Rodríguez
billyboomceramics@gmail.com

Zaira Sánchez
zairasc03@gmail.com

grupo (2)

REPRESENTANT DE L'AMPA ESTEPAR

 

Patricia Estrada Mora
ampacolegioestepar@gmail.com

REPRESENTANT PAE ESTEPAR

 

Eva Ramos
e.ramosfont@edu.gva.es

REPRESENTANT PAS ESTEPAR

 

Antoni Zamora Martínez

REPRESENTANT AJUNTAMENT DE CASTELLÓ

 

Patricia Puerta
patricia.puerta@castello.es