Fons Social Europeu

Durant aquest curs 2021/2022, el CEIP Estepar continua participant en el:

PROGRAMA D’ORIENTACIÓ I REFORÇ PER A
L’AVANÇ I SUPORT EN L’EDUCACIÓ