Història del centre

La història de l’escola va començar en febrer de 2003, quan Conselleria va proposar l’organització d’una escola, que inicialment estaria a l’avinguda Germans Bou (antigues instal·lacions de la secció femenina), compartint centre educatiu amb la EPA Pascual Tirado. Finalment, només van estar un curs escolar, el 2003-2004.

A partir del 30 de setembre de 2004, ens van traslladar a les dependències actuals de l’avinguda Músic Pascual Asensio, 30.

L’escola va ser inaugurada el 29 de gener de 2005, per l’Honorable Conseller Sr. Alejandro Font de Mora, acompanyat per l’alcalde de Castelló, Sr. Alberto Fabra.

El director i el consell escolar d’aqueix dia va acompanyar a les autoritats en el recorregut del centre.