Mobilitats formatives del projecte

El projecte té la categoria d’acció clau KA101, que és una modalitat de participació en els programes Erasmus + corresponents a l’etapa escolar.

Dins d’aquesta categoria KA101, es poden fer estades formatives en format de curs de formació o d’aprenentatge per observació (en anglés job shadowing). El nostre projecte inclou quatre mobilitats que es realitzen als següents països de la zona euro: Finlàndia, Suècia i Italia.

A continuació, en aquests documents, expliquem breument les experiències dels nostres docents:

Proyecto Erasmus Plus KA 1 - CEIP Estepar 19-21 - VAL

/

Projecte Erasmus Plus KA 1 - CEIP Estepar 19-21 - VAL

 

 

 

mobilitat-italia-Val-1