Nota informativa

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT EDUCATIVA DEL CEIP CERVANTES NULES

              Ahir dilluns 29 d’abril, el Consell Escolar de la nostra escola, reunit en sessió extraordinària, va decidir donar un punt més de valoració com a “Circumstància Específica del Centre”, segons l’article 36 del Decret 48/2024 del Consell, per a les famílies que matriculen als seus fills/es al Ceip Cervantes si compleixen UNA DE LES DUES condicions següents:

  1. L’alumne/a que es matricula és FILL/A o NÉT/A d’antics alumnes del Cervantes Nules.

2. La família de l’alumne/a ha triat Cervantes Nules com a centre de PRIMERA OPCIÓ a les seves prioritats de matriculació.

NOTA: Encara que es puguen complir les dues condicions marcades, la família només pot sumar UN PUNT més a la seua valoració en l’apartat de “Circumstàncies Específiques”.

LA DIRECCIÓ DEL CENTRE

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CEIP CERVANTES NULES

Ayer lunes 29 de abril, el Consejo Escolar de nuestra escuela, reunido en sesión extraordinaria, decidió dar un punto más de valoración como “Circunstancia Específica del Centro”, según el artículo 36 del Decreto 48/2024 del Consell, para las familias que matriculan a sus hijos/as en el Ceip Cervantes si cumplen UNA DE LAS DOS condiciones siguientes:

1- El alumno/a que se matricula es HIJO/A o NIETO/A de antiguos alumnos del Cervantes Nules.

2- La familia del alumno/a ha elegido a Cervantes Nules como centro de PRIMERA OPCIÓN en sus prioridades de matriculación.

NOTA: Aunque se puedan cumplir las dos condiciones marcadas, la familia sólo puede sumar UN PUNTO más a su valoración en el apartado de Circunstancias Específicas.

LA DIRECCIÓN DEL CENTRO