Matrícula per al Curs 20/21- Del 8 al 16 de juny

El proper dia 8 de juny començarà el període per tal de matricular l’alumnat per al curs vinent 2020-2021, període que s’allargarà fins el 16 de mateix mes de juny.

A falta d’instruccions més concretes, que anirem fent-vos arribar tal i com vagen eixint, vos deixem per ací un vídeo amb algunes de les activitats que hem anat fent al centre durant el present curs 19/20.

Ajudeu-nos a mostrar el nostre centre a totes aquelles famílies que tenen fills i filles susceptibles de matricular per al proper curs.

Gràcies.

NOVA APLICACIÓ “WEB FAMÍLIA 2.0”

CEIP CERVANTES NULES – NOVA APLICACIÓ “WEB FAMÍLIA 2.0”
Web Família 2.0 és una pàgina web (i des d’ara una APP) des de la qual, els pares o tutors legals podran veure:

 • Les qualificacions dels seus fills/as o tutelats.
 • El registre de faltes, retards i comportament en les classes.
 • El calendari d’avaluacions.
 • Activitats extraescolars.
 • Horaris setmanals de les classes.
 • Les comunicacions que els Docents desitgen fer arribar per aquesta via a les famílies.
 • Les comunicacions que el Centre desitgen fer arribar per aquesta via a les famílies.


Conselleria d’Educació ha llançat aquesta setmana una nova opció per consultar WEB FAMÍLIA, en aquesta ocasió es tracta d’una APP per a mòbils Android que es pot descarregar a GOOGLE PLAY buscant-la com “Gva Web Família 2.0” i que ve a complementar l’actual Web Família existent com a plataforma WEB ( https://familia2.edu.gva.es ).

Des del centre animem als pares/mares i tutors legals a donar-se d’alta en aquesta plataforma, doncs considerem que és un bon mitjà per mantenir-nos connectats i que complementa perfectament la manera de comunicar-nos si aquesta situació excepcional s’allarga en el temps.

Per donar-se d’alta caldria portar aquest imprés degudament complimentat al centre (http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/webfamilia/Sol-licitud_ACCES_WEB_FAMILIA.pdf) però degut a la situació que vivim i com a mesura excepcional, els Pares/Mares o tutors legals que vullguen donar-se d’alta, ho poden fer enviant un correu electrònic a l’escola a l’adreça email  12001940@gva.es posant per escrit les dades que sol·licita l’imprés assenyalat abans:

 • DNI/NIE PARE/MARE
 • NOM I COGNOMS PARE/MARE
 • CORREU ELECTRÒNIC on rebre Usuari/Contrasenya d’accés.
 • NOM, COGNOMS I CURS DE L’ALUMNAT PER A QUI ES SOL·LICITA (poden ser diversos en cas de tindre més d’un fill/filla)

Tal i com ha quedat comentat, aquesta manera de donar-nos d’alta a Web Família serà excepcional, doncs una vegada pugam tornar a l’escola, tots els pares/mares i/o tutors legals sol·licitants, hauran de passar pel centre a complimentar l’imprés físic oficial i signar-lo per a que quede registrat el seu accés a la plataforma.

En aquest vídeo podeu vore el funcionament de la nova APP per a telèfons Android:

https://www.youtube.com/watch?v=kwXNQT3d2DE&feature=youtu.be

L’EQUIP DIRECTIU

—————————————————————————————————————————–

CEIP CERVANTES NULES – NUEVA APLICACIÓN “WEB FAMILIA 2.0”

Web Familia 2.0 es una página web (y desde ahora una APP) desde la que, los padres o tutores legales podrán ver:

• Las calificaciones de sus hijos / as o tutelados.

 • El registro de faltas, retrasos y comportamiento en las clases.
 • El calendario de evaluaciones.
 • Actividades extraescolares.
 • Horarios semanales de las clases.
 • Las comunicaciones que los Docentes desean hacer llegar por esta vía a las familias.
 • Las comunicaciones que el Centro desean hacer llegar por esta vía a las familias.

Conselleria de Educación ha lanzado esta semana una nueva opción para consultar WEB FAMILIA, en esta ocasión se trata de una APP para móviles Android que se puede descargar en GOOGLE PLAY buscándola como “GVA Web Familia 2.0” y que viene a complementar la actual Web Familia existente como plataforma WEB (https://familia2.edu.gva.es).

Desde el centro animamos a los padres / madres y tutores legales a darse de alta en esta plataforma, pues consideramos que es un buen medio para mantenernos conectados y que complementa perfectamente la manera de comunicarnos si esta situación excepcional se alarga en el tiempo.

Para darse de alta habría que llevar este impreso debidamente cumplimentado al centro ( http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/webfamilia/Sol-licitud_ACCES_WEB_FAMILIA.pdf ) pero debido a la situación que vivimos y como medida excepcional, los Padres / Madres o tutores legales que quieran darse de alta, lo pueden hacer enviando un correo electrónico a la escuela a la dirección email 12001940@gva.es poniendo por escrito los datos que solicita el impreso señalado antes:

– DNI / NIE del Padre o Madre
– NOMBRE Y APELLIDOS del padre o madre
– CORREO ELECTRÓNICO para recibir Usuario y Contraseña de acceso
– NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO DEL ALUMNADO PARA QUIEN SE SOLICITA (pueden ser varios en caso de tener más de un hijo / hija)

Tal y como ha quedado comentado, esta manera de darnos de alta en Web Familia será excepcional, pues una vez podamos volver a la escuela, todos los padres / madres y / o tutores legales solicitantes, deberán pasar por el centro a cumplimentar el impreso físico oficial y firmarlo para que quede registrado su acceso a la plataforma. En este vídeo podéis ver el funcionamiento de la nueva APP para teléfonos Android:

https://www.youtube.com/watch?v=kwXNQT3d2DE&feature=youtu.be

 

 

EL EQUIPO DIRECTIVO