Beques Menjador 2012-2013

Conselleria ja ha fet pública la baremació de les beques del menjador per aquest curs 2012- 2013.

Podeu passar a consultar-la al tauler d’anuncis de davant de secretaria.

Tornem a l’escola !!!!!

El divendres 7... Tornem a l'escola!!!!

El proper divendres dia 7 … Tornem a l’escolaaaaa!!!!!

CURS ESCOLAR 12 – 13

L’Equip Directiu, els professors i la Junta Directiva de l´AMPA, donen la benvinguda a tots els pares i alumnes i els presentem el Butlletí Informatiu del curs.

Calendari Escolar

Les classes amb alumnes, van començar el 7 de setembre de 2012

i conclouran el dia 21 de Juny de 2013.

Són festius al llarg del curs 12-13 els següents dies:

–         8  d’octubre. Festa Local.

–         9  d’octubre. Festa Autonòmica.

–         12 d’octubre. Festa Estatal.

–         1 de novembre. Tots Sants.

–         6 de desembre. Diada de la Constitució Espanyola.

–         7 de desembre.

–         Del 24 desembre al 6 gener, tots dos inclosos. Vacances de Nadal.

–         18 de març.

–         19 de març. Festivitat de Sant Josep.

–         Del 28 de març  al 8 d’abril, tots dos inclosos. Vacances de Pàsqua.

–         1 de maig. Festa del treball.

Horari lectiu

Durant tot el curs, l’entrada dels alumnes pel matí serà a les 9h i de vesprada a les 15h.

La porta del carrer es tancarà 10 minuts més tard. Els alumnes que apleguen a partir de les 9’10h o les 15’10h, tocaran el timbre i entraran a l’escola, però no podran entrar a l’aula fins la següent sessió, fent activitats alternatives.

LA PUNTUALITAT ÉS NECESSÀRIA
PER AL BON FUNCIONAMENT DEL CENTRE.

 

Horari de l´alumnat:

Setembre i juny:  de 9 a 13 hores.

D´octubre a maig: Matí: de 9 a 12 h — Vesprada: de 15 a 17 h.

NOTA IMPORTANT

ELS ALUMNES DE PRIMÀRIA ENTRARAN AL CENTRE PER LA PORTA DEL CARRER STA.NATÀLIA I ELS ALUMNES D´INFANTIL ENTRARAN PER LA PORTA DEL CARRER ST. MATEU.

PER AL BON FUNCIONAMENT DEL CENTRE, ELS ADULTS QUE ACOMPANYEN ALS ALUMNES DE PRIMÀRIA A L´ESCOLA,
S’HAN DE QUEDAR A LA PORTA DEL C/ STA NATÀLIA,
TANT AL DEIXAR-LOS COM AL RECOLLIR-LOS.

MENJADOR ESCOLAR

INICI- Dilluns 7 de setembre de 2012

ACABAMENT- Divendres 21 de juny de 2013

ENCARREGAT:  Gustavo Alemany Masiá

Avaluacions:

         Les avaluacions són per a que els pares coneguen el rendiment acadèmic dels seus fills.

Les notes seran lliurades els dies següents:

Primera avaluació:  19 de desembre 2012

Segona avaluació:  22 de març 2013

Tercera avaluació:  28 de juny 2013

 

Activitats extraescolars:

Es realitzaran les visites i excursions aprovades en la Programació General Anual.

Les eixides dels alumnes fora del Centre, es justificaran sempre en un imprés que facilitarà el tutor/a, el qual es tindrà que donar al mateix degudament omplit i signat pel pare/mare/tutor, abans d´abandonar l´escola.

Les faltes d´assistència, es justificaran al mateix imprés especificant el motiu de la no assistència.