Menjador

INFORMACIÓ GENERAL I HORARIS

EMPRESA DEL MENJADOR

RESPONSABLES DEL SERVEI
Director: Vicent Alcayde Canós
Secretari: Gustavo Alemany Masiá
Encarregada: Ana Vicent Sanahuja

SERVEI DE MENJADOR MESOS DE SETEMBRE I JUNY

Horari: De 13h a 15h

SERVEI DE MENJADOR MESOS D’OCTUBRE A MAIG

Horari: De 12:30h a 15:00h.