Calendari procés d’admissió 24-25

Hui divendres ha eixit publicada la “RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual s’establix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d’Educació Especial, per al curs 2024-2025”.

Deixem per ací, per a la vostra informació un quadre resum amb les dates que regiran tot aquest procés d’admissió i matrícula per al proper curs.