Direcció

 

EQUIP DIRECTIU DEL CENTRE

HORARI VISITA
Director Vicent Alcayde Canós De dilluns a dijous de 12’30 a 13’30h
Cap d’Estudis Àlex Vicent Vera De dilluns a dijous de 12’30 a 13’30h
Secretari Gustavo Alemany Masiá De dilluns a dijous de 12’30 a 13’30h