Comunicacions II Congrés Plurilingüisme

Instruccions per a presentar comunicacions

Per a presentar una proposta de comunicació s'utilitzarà una de les plantilles següents:

Es recomana utilitzar el format de processador de textos “odt” per a usuaris de LibreOffice (de qualsevol sistema operatiu) i format “docx” per a usuaris de Microsoft Word (tant en Windows com en Mac), totes dues plantilles subministrades.

El document resultant haurà de tindre una extensió mínima de 150 paraules i una màxima de 300.

Les comunicacions presentades, realitzades a partir de les plantilles anteriors, s'enregistraran junt amb les dades de l'autor/a, en el formulari habilitat al final d'aquesta pàgina.

Poden certificar un màxim de 2 autors/es per comunicació.

Només s'acceptaran originals que no hagen sigut objecte de publicació en revistes ni comunicacions anteriors en qualsevol congrés.

També serà condició indispensable emplenar i signar la cessió de drets per a la seua publicació:

Es podran presentar les propostes fins el 15 de juliol de 2021.