II Congrés de Plurilingüisme

II_congres
oralitats_sola_web_1020

La riquesa de les llengües

Els dies 15 i 16 d’octubre, a la UPV de Gandia, es realitzarà el II Congrés àmbit plurilingüisme "Oralitats: la riquesa de les llengües". Un congrés que s’endinsarà en la formació del professorat en matèria de l’ensenyament, aprenentatge i avaluació de la competència comunicativa oral i que està adreçat al professorat de totes les etapes educatives.

Assistents

Per a participar com a assistent en el congrés s'ha d'emplenar, més avall, el formulari d'inscripció de la Subdirecció General de Formació de Professorat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Els assistents al congrés que siguen funcionaris de la Conselleria d'Educació rebran un certificat d'assistència de 15 hores.

Comunicacions

A més d'assistir al Congrés, els participants, de qualsevol etapa educativa, tindran la possibilitat de presentar comunicacions relacionades amb experiències d'aula, innovació o investigació educativa en l'àmbit del plurilingüisme. Es prioritzaran aquelles propostes relacionades amb l'oralitat.

Per presentar una proposta de comunicació s'haurà d'emplenar el formulari d'inscripció de comunicacions més avall.

Si a més de presentar la comunicació es vol participar com a assistent, també s'haurà d'emplenar el formulari d'inscripció per a assistents.

Els participants en el congrés que siguen funcionaris de la Conselleria d'Educació i presenten una comunicació, d'acord amb l'art. 20.3 de l'Ordre 65/2012, només podran obtenir una de les dues certificacions de formació permanent següents:

  • Com a assistents, podran obtenir un certificat d'assistència de 15 hores.
  • Com a ponent, podran obtenir un certificat de ponència d'1 hora.

Escola Politècnica Superior de Gandia
C/ Paranimf, 1
46730 Grau de Gandia, Gandia

Horari
Divendres 15 d'octubre de 2021
Dissabte 16 d'octubre de 2021

or_2_web_400

Organitza:

Col·laboren: