II Congrés de Plurilingüisme

Els dies 15 i 16 d’octubre, en la UPV de Gandia, es realitzarà el II Congrés àmbit plurilingüisme “Oralitats: la riquesa de les llengües”. Un congrés que s’endinsarà en la formació del professorat en matèria de l’ensenyament, aprenentatge i avaluació de la competència comunicativa oral i que està adreçat al professorat de totes les etapes educatives.