I Congrés de Plurilingüisme

banner_3

El 1r Congrés que el CEFIRE Específic de Plurilingüisme i les assessories de Plurilingüisme dels diversos CEFIREs territorials van organitzant duia per títol Litera't: aprenentatge de les llengües mitjançant la literatura.

El Congrés es va celebrar el 28 de setembre de 2018, en sessió vespertina, i el 29 de setembre, matí i vesprada, en el Palau de les Arts (Ciutat de les Arts i les Ciències) de València.

El Congrés fou un punt de trobada i d'intercanvi d'idees que contemplà tres ponències marc que se subdividiren en diferents tallers. Aquests tallers van recórrer totes les etapes educatives des d'infantil fins a l'ensenyament de persones adultes.

Els temes centrals de les ponències i tallers foren:

 • Didàctica dels gèneres literaris en l'aula.
 • Ideologia en la literatura.
 • Representació de les múltiples identitats en la literatura.

 

El títol i els ponents de les conferències marc foren:

 • Estratègies comunicatives a través de la poesia visula,  Glòria Bordons (UB).
 • Demuntar prejudicis amb la literatura, M.Jose Olaziregi (UPB).
 • Children's Books by Canonical Authors in the EFL Classroom, Elena Ortells (UJI).

 

Els tallers van estar relacionats amb les ponències de les conferències plenàries i les llengües de comunicació tant de les conferències com dels tallers foren les llengües cooficials del territori i l'anglés.

 

Els títols i les intervencions en els tallers foren:

 • Poesia en l'aula d'infantil, CEFIRE Infantil.
 • Poesia en l'aula de Primària, Mar Benegas (El sitio de las palabras).
 • La narració mitjançant la tècnica Stop Motion, Pablo Llorens (Potens Plastianimation).
 • Revista digital i club de lectura, Mirella Garcia (FPA Oriola).
 • Titelles a l'aula d'infantil. Revisió de rols de gènere, Lorena Comín (Disparatario).
 • Multiculturalism and Literacy in Picture Books to destroy prejudices, Agustín Reyes (UV).
 • Teatre: eina literària i lingüística, Rafa Palomares (Teatro Inestable - IES Sedaví).
 • Diversitat en la literatura LGTB per enderrocar prejudicis. El còmic i l'àlbum, Guillermo Soler (UA - IES Severo Ochoa, Elx).
 • Àlbum il·lustrat i interculturalitat en contextos plurilingües, Noèlia Ibarra i Josep Ballester  (UV).
 • Literatura diversa per a comunicar-se en un món divers, Miquel Oltra i Rosa Pardo (UV).
 • Seqüències didàctiques per repensar la identitat, Anna Esteve i Paül Limorti (UA).
 • Poesia visual: una altra manera d'entendre el món, Carles Cano (Ambaixador de la lectura 2018 - IES Comarcal, Burjassot).

Retransmissió de ràdio: TERCERA PERSONA DEL PLURAL - Litera't