Informe sobre l’FP, Panorama FP OCDE

Ministeri Educació i Formació Professional
2019.09.25
L’FP se situa com una opció educativa de gran atractiu amb un increment del 77% d’alumnes en una dècada
El nombre d’alumnes que estudien FP gairebé s’ha duplicat, augmentant un 77% respecte al curs 2008-2009, on es va assolir la xifra de 487.000 estudiants. Tot i aquest increment, Espanya continua entre els països de l’Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE) amb menor percentatge d’estudiants que acaben FP de nivell secundari, amb un 33%, enfront de la mitjana dels països de l’OCDE , amb un 40%, i lluny encara de la mitjana dels 23 països de la Unió Europea que formen part d’aquesta organització, amb un 46%. Aquestes dades es desprenen de l’informe Panorama de l’Educació 2019: Indicadors de l’OCDE.

Aquest estudi també reflecteix que la FP es considera la formació més eficaç per desenvolupar les habilitats i competències professionals necessàries per a un adequat accés al mercat laboral en condicions de competitivitat i a una ocupació de qualitat. El Ministeri d’Educació i FP pretén assolir les xifres equiparables a la mitjana de la Unió Europea pel que fa a nombre d’estudiants en aquest tram educatiu, així com en el dels que opten per aquesta via al terme de l’educació obligatòria.

Aquest 2019-2020 arrenca amb 172 títols de Formació Professional, dels quals sis són de nova creació. Es tracta de titulacions de FP de Grau Superior que preparen l’alumnat per al desenvolupament de les professions relacionades amb el manteniment aeromecànic i dels sistemes electrònics de les aeronaus, així com per a la formació de perfils professionals relacionats amb la salut i el medi ambient. El Ministeri pretén crear un total de 20 títols al llarg dels propers mesos, aconseguint així un total de 80 noves titulacions en quatre anys.

Així mateix, aquest curs s’inicia amb la creació o actualització de 45 qualificacions professionals que serveixen com a referent per a l’elaboració dels títols de Formació Professional. A les qualificacions actualitzades i en les noves, a més de les competències professionals pròpies del perfil de què es tracti, s’han incorporat competències associades al desenvolupament de la indústria 4.0 i de l’economia circular.

El MEFP ha impulsat aquest any la creació dels dos primers “Cursos d’Especialització” de FP del sistema educatiu. El 2011 es va regular aquest tipus d’oferta formativa, però mai abans s’havia desenvolupat. Tots dos permeten als titulats millorar les seves competències i adquirir-ne de noves en àmbits molt especialitzats i concrets de les famílies professionals de Química i Imatge i So, respectivament. Aquests cursos s’afegeixen a l’oferta de títols vigent.

A més, s’ha incorporat la innovació com a element fonamental en els centres de FP, impulsant la relació dels mateixos amb les empreses. Per a això, s’ha posat en marxa la convocatòria d’ajuts a projectes destinats a aquesta matèria, recentment publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), per tal de finançar activitats d’innovació aplicada i transferència de coneixement en l’àmbit de la Formació professional entre centres educatius de les diferents comunitats autònomes, empreses i entitats.

Més informació:
http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2019/09/190925-cursofp.html