Coneix al nostre equip

Carol Blasco Yepes

Direcció, Gestió de Centres i Qualitat

miguel_1_gris

Miguel Angel Lafuente Alonso

Secretaria

Transport i Manteniment de Vehicles

lola_1_gris

Lola Ahuir Cardells

Imatge Personal

julia_2_gris

Julia Contreras Tolosa

FOL

Administració i Gestió

Comerç i Màrqueting

vera_2_gris

Vera Felip Orús

Sanitat

 

rosana_1_gris

Rosana Duart Herrero

Hostaleria i Turisme

Indústries Alimentàries

gemma_1_gris

Gema Raquel Frias Bolsico

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

daria_1_gris

Daría de Lamo González

Conservatoris de Música i Dansa

joan_1_gris

Joan Femenia Pellicer

Imatge i So

Arts Gràfiques

Edificació i Obra Civil

Fusta, Moble i Suro

Abel Martínez Monteagudo

Agrària

Seguretat i Medi Ambient

Química

Marítim-Pesquera