FORMACIÓ DEL PROFESSORAT D’FP


Actuació cofinançada pel Fons Social Europeu. Programa Operatiu FSE PROF 2014-2020

Activitats formatives dirigides al professorat d’especialitats vinculades a la formació professional

Entre els objectius del Pla Biennal de Formació de la Comunitat Valenciana, es troba el d’incrementar la qualitat de l’activitat docent, reforçant la formació permanent del professorat de Formació Professional i ampliar la participació del professorat en les accions formatives en empreses.

La Conselleria d’Educació oferta anualment un programa de formació específic per al professorat d’especialitats vinculades a la formació professional a la Comunitat Valenciana, que contribueix a la millora de la qualitat del procés educatiu de la Formació Professional.

Aquestes activitats formatives corresponents a les 26 famílies d’FP, es cofinancen amb el Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu FSE 2014-2020.

Algunes de les directrius que marca el Fons Social Europeu són el desenvolupament d’accions formatives en empreses i en formació específica del professorat de Formació Professional.
Una de les línies estratègiques del Pla biennal de formació permanent del professorat corresponent als cursos 2020-2021 i 2021-2022, tenint en compte les modificacions generades en el Pla anual de formació 2019-20 sobre la base de la situació d’emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19, és:

III. La formació del professorat vinculada a la Formació Professional
1. La Formació Professional
– Actualització científica i curricular
– Estratègies metodològiques i d’avaluació en la Formació Professional
– Internacionalització de l’educació: programes europeus en l’FP

A més el Fons Social Europeu cofinança bones pràctiques amb l’objectiu d’una major participació en els cicles de grau mitjà i superior (publicitat en mitjans de comunicació, campionats skills, Xarxa de Qualitat de Centres etc.) i potència la Formació Professional Dual establint una relació directa amb les empreses.