Convocatòria de Projectes d’Innovació aplicada i transferència del coneixement en FP (Ministeri)

Bon dia!  Ha eixit una convocatòria de Projectes d'Innovació Aplicada i Transferència de Coneixement, semblant a l'última, de 2011.

Hi ha suficients diners per als centres, encara que tan sols 10 dies per a presentar projectes. Animeu-vos!

Boletín Oficial del Estado: martes 24 de setembre de 2019, núm. 229
MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
Extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional de 16 de setembre de 2019, por la que es convoquen ajudes destinades a la realització de projectes d'innovació aplicada i transferència del coneixement en la Formació professional del Sistema Educatiu.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/24/pdfs/boe-b-2019-39978.pdf

Convocatòria completa:
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/473541