Crea la teua lletra de la cançó “Resistiré”

Repte àmbit artísticoexpressiu Adreçat a l’alumnat d’ESO les competències vinculades a aquest repte són: Comunicació lingüística Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia  Aprendre a aprendre Competències socials i cíviques  Consciència i expressions culturals  Competència digital  Repte: Es tracta de composar una lletra nova a partir de la melodia de la cançó de … Read more