Crea la teua lletra de la cançó “Resistiré”

Repte àmbit artísticoexpressiu

Adreçat a l’alumnat d’ESO

les competències vinculades a aquest repte són:

Comunicació lingüística

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 

Aprendre a aprendre

Competències socials i cíviques 

Consciència i expressions culturals 

Competència digital 

Repte: Es tracta de composar una lletra nova a partir de la melodia de la cançó de la resistència a la crisi sanitària, “Resistiré” del Duo Dinàmic.

Anem?

  1. Cal escoltar la peça varies vegades amb el següent vídeo, o amb aquest altre
  2. Observaràs que la peça és molt sil·làbica, és a dir, cada síl·laba coincideix amb una nota de la melodia
  3. Composaràs la teua nova lletra per a la mateixa melodia, agafant un tema tenint en compte la situació actual de confinament i tot el que estàs vivint
  4. La cantaràs, quan la tingues, utilitzant aquest karaoke
  5. Pots compartir amb els companys i companyes veïns per poder cantar-la junts al balcó