Tocar i pensar

Tocar i pensar és un repte que ens porta a la manipulació i experimentació de diferents materials (sorra, sal, farina, aigua, …) i amb diferents estats (gasós, líquid, sòlid). El xiquet/a a partir de manipulació i experimentació observarà els diferents canvis en els objectes i materials, per exemple: en una safata amb aigua i hi posa objectes, ell mateix veurà que alguns suren i d’altres s’enfonsen, si posa colorant vermell veurà que l’aigua és torna d’aquest color, si toca el gel, veurà que és sòlid i fred, si estripa paper, veurà que fer-ho amb alguns és més senzill que amb altres, si posa cartó a l’aigua veurà que és desfà, si posa quelcom de plàstic dur, veurà que no li passa cap de bestiar, que surt mullat, però no canvia. I un llarg etc.

El més important és motivar-els i estimular-els, fer servir el medi, és a dir, el que tenen més a prop i és més quotidià, de manera que allò que aprengue en una situació concreta ho pugui portar a la seva vida més quotidiana. I per últim, calç potenciar la seva creativitat i la seva imaginació.

El paper de l’adult és el de preparar l’espai, proporcionar els materials i posar-els a el seu abast, vigilar que no hi haja cap accident i estar present per si necessita ajuda. Però sense controlar el joc i, el més important, deixar que ells lliurement exploren el que els vinga més de gust.

La taula sensorial és un bon suport per disposar el material a experimentar.

Podeu trobar més informació en el  Blog