Soundpainting. Un nou llenguatge artístic a l’aula

Inscripcions: clica ací Soundpainting és el llenguatge universal de senyals per a la composició multidisciplinària en viu, el qual és interpretat per músics, actors, ballarins i artistes visuals. En l’actualitat (2022) la llengua està composta per més de 1500 gestos que són utilitzats pel soundpainter (compositor) per indicar el tipus de material que desitja dels intèrprets. … Read more

Introducció a la programació per competències en l’àmbit Artisticoexpressiu.

Amb aquesta formació pretenem oferir un recurs bàsic per a introduir-nos en la programació per competències, amb èmfasis en les matèries de l’àmbit artisticoexpressiu. Per a això, oferim un material o recurs auto-formatiu dissenyat per un equip de docents de reconegut experiència en el camp de les competències. Encara que es tracta d’un curs a … Read more

Integració curricular de la creació de videojocs

Entre els continguts de l’acció formativa Planeta Debug es troba la integració curricular de la creació de videojocs des del punt de vista artisticoexpressiu. L’objectiu és aconseguir una adequada integració de totes les matèries que conformen el projecte, així com assegurar un correcte desenvolupament curricular de cada assignatura, per la qual cosa s’ha optat per … Read more

Recursos ABPA – 2020

Contingut del curs Marc teòric Marc teòric Càpsules Càpsula 1 Cos, espai i temps. Practiquem la videodansa Càpsula 2 La por escènica, la motivació i les relacions grupals a l’aula Càpsula 3 La veu Càpsula 4. Podcast i ràdio Càpsula 5. Rhythm & Basket Càpsula 6.#EF_RUBRIC Rúbriques i expressió corporal Càpsula 7. Musiquem contes Càpsula … Read more