XVIII Trobada d’intercanvi d’experiències en Educació Física

INSCRIPCIÓ OBERTA: 

Del 6 de maig i fins al 18 de juny de 2024.

🗣️ Vine! Participa en el viatge col·lectiu cap a la transformació i la innovació en #18TrobadaEF 🗣️ Clica ací!

Benvinguts a la XVIII Trobada d'Intercanvi d'Experiències en Educació Física, un esdeveniment que marca un hit en el camp de l'educació física, organitzat pel Cefire Artísticoexpressiu i la Subdirecció General de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, amb la col·laboració de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la Universitat de València. Aquest esdeveniment tindrà lloc a València, els dies 4 i 5 de juliol de 2024, i promet ser una plataforma dinàmica per a la discussió i l'intercanvi de pràctiques pedagògiques innovadores.

En un moment en què l'educació física enfronta desafiaments sense precedents, impulsats cap a un enfocament educatiu integral, competencial i centrat en l'alumne que la LOMLOE promou, aquesta Trobada emergeix com un espai crític per a la reflexió i l'avantguarda. Ací, professionals de l'àmbit ens reunim amb l'objectiu comú d'explorar i compartir metodologies que han demostrat èxit, facilitant així el camí cap a la transformació i la innovació en la nostra disciplina.

La Trobada es centra en la importància d'una avaluació formativa contínua i el desenvolupament de competències, elements considerats fonamentals per a l'avanç de l'ensenyament de l'Educació Física. Aquests pilars permeten no només mesurar el progrés de manera efectiva, sinó també impulsar una millora constant en les nostres pràctiques pedagògiques.

A més, aquest encontre subratlla el valor de les metodologies innovadores com a vehicle per a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i preparar a l'alumnat per a ser ciutadans globals responsables. Els participants tindran l'oportunitat de submergir-se en enfocaments pedagògics que promouen un aprenentatge centrat en l'alumnat, fomentant la inclusió i la interdisciplinarietat, aspectes crucials en l'actual panorama educatiu.

Constituint molt més que un simple esdeveniment acadèmic, la XVIII Trobada d'Intercanvi d'Experiències en Educació Física es presenta com un punt de trobada dinàmic, on l'acció conjunta i la reflexió col·lectiva enriqueixen i modelen el futur de l'educació física. A través d'aquest esdeveniment, no només busquem alinear-nos amb la visió d'una educació integral que la LOMLOE proposa, sinó també contribuir significativament a l'assoliment dels ODS i a la formació de ciutadans responsables i globalment conscients.

Convidem al professorat d'Educació Física compromés amb l'excel·lència en l'educació física a participar en aquest viatge col·lectiu cap a la transformació i la innovació. Uniu-vos a nosaltres a València per a ser part d'aquesta experiència enriquidora, compartint i aprenent de les millors pràctiques de la nostra disciplina.

// Ponent//

HORTIGUELA-1

David Hortigüela//

Professor Titular d'Universitat.

Director del Departament de Didàctiques Específiques i de l'Àrea de Didàctica de l'Expressió Corporal de la Universitat de Burgos.

Ponent en diversitat de congressos i esdeveniments científics.

Responsable i integrant de diversos projectes d'investigació i innovació, tant nacionals com internacionals.

Estades d'investigació en més de 10 països.

Membre avaluador de diverses agències d'investigació. Autor de més de 300 publicacions científiques en l'àmbit educatiu.

Coordinador del grup d'investigació EINEF (Enseñanza e Investigación en Educación Física)

David Hortigüela en X

 

 

Ponència marc // Avaluació formativa, models pedagògics i currículum en Educació Física //

// Participa//

Si tens experiències, tallers, pràctiques de referència, projectes… que vulgues contar-nos i compartir amb la resta de docents d'Educació Física ara és el moment. Clica en l'enllaç.

Termini de presentació de propostes per a comunicacions, tallers i petxa-kutxes: 18 de març – 21 d'abril de 2024

Data confirmació acceptació de comunicacions: 3 de maig de 2024

// Espais//

campus_blasco_ibañez_sef