Quan escrivim correus electrònics, com se sap quan usar Per a, A/c, o C/o?

Per a usar Per a i A/c no hi ha regles fixes, sols que si es considera que una persona és destinatària principal del correu, es posa la seua adreça en Per a, i si no ho és, en A/c. En canvi, si la normativa obliga a ocultar les dades de les persones destinatàries, les seues adreces han d’anar en C/o. En la guia de bones pràctiques del correu electrònic s’amplia aquesta informació.