Per a què puc emprar les carpetes compartides?

  • Quan una persona s’encarrega de separar i filtrar els correus que s’han de transferir a un membre de l’equip directiu o a una altra persona del claustre.
  • Quan una persona de l’equip directiu se’n va de permís o està de baixa.
  • Quan vàries persones estan treballant en el mateix projecte.
  • Cada vegada que vàries persones necessiten accés a informació compartida.

Tens més informació en aquesta guia (guia carpetes compartides i regles de correu)

Com puc classificar el correu amb el truc del +?

En la pàgina web del teu centre pots incloure una sèrie d’adreces de contacte per a diferent qüestions (Xarxallibres, Erasmus, Certificats etc.)  Per a fer-ho, pots crear diferents adreces utilitzant qualsevol adreça real  i  afegint-li un signe + i la paraula que desitges. Els missatges arribaran igualment a la mateixa adreça de correu.

L’avantatge es que ara pots crear una regla per a emmagatzemar automàticament aquests correus en la carpeta que tu vulgues, que a més a més, pot ser compartida amb la persona o persones que desitges. Tens més informació en aquesta guia (guia carpetes compartides i regles de correu)

Com puc crear una regla d’emmagatzematge de correus a Outlook?

Amb les regles de correu pots:

  1. marcar i respondre a missatges de correu electrònic automàticament

2. moure missatges a carpetes

3. mostrar alertes de nous elements

4. La regla per a crear més fàcil i comuna permet moure tots el missatges d’un remitent a una altra carpeta. Pots crear aquesta regla directament des d’un missatge que hages rebut.  

Tens més informació en aquesta guia (guia carpetes compartides i regles de correu)

Com puc compartir una carpeta al correu d’Outlook?

Per compartir una carpeta de la teua bústia de correu cal que tu i la altra persona o persones amb la que vols compartir la carpeta completeu aquests passos.  Per una banda tu has de crear la carpeta i compartir-la donant els permisos a la carpeta arrel i la carpeta compartida a la persona que vulgues. Per una altra banda aquesta persona ha d’afegir la carpeta compartida a la seua bústia de correu. Tens més informació en aquesta guia (guia carpetes compartides i regles de correu)

Puc redireccionar correus electrònics?

Compartir carpetes és preferible al reenviament o redireccionament* per les següents raons:

  • No canvia les metadades (data, remitent, destinataris, etc.) del correu electrònic
  • No duplica els correus i per tant no ocupa espai d’ús del seu compte.

De tota manera es possible la redirecció i reenviament de correus a adreces edu.gva.es editant una regla ja creada i substituint l’acció prèvia per redirigir o redireccionar el correu.