Els missatges de correu electrònic són segurs?

La Conselleria disposa de sistemes de protecció del correu electrònic. Tot i això, aquest mitjà sol utilitzar-se com a vector d’atac per part de la ciberdelinqüència. Per tal d’incrementar el nivell de protecció personal, hi ha una sèrie de pautes que cal tindre en compte, i que s’expliquen en la guia de bones pràctiques del correu electrònic. 

Quina és la capacitat d’emmagatzemament de les bústies de correu electrònic?

Les bústies de correu tenen una capacitat de 50 GB. Tot i que és una quantitat d’espai molt gran, cal fer-ne una bona gestió per tal de no esgotar-lo, ja que en aqueix cas es deixaria de poder enviar i rebre més missatges. En la guia de bones pràctiques del correu electrònic hi ha diverses seccions on s’explica com optimitzar l’ús de l’espai de la bústia. 

Quan escrivim correus electrònics, com se sap quan usar Per a, A/c, o C/o?

Per a usar Per a i A/c no hi ha regles fixes, sols que si es considera que una persona és destinatària principal del correu, es posa la seua adreça en Per a, i si no ho és, en A/c. En canvi, si la normativa obliga a ocultar les dades de les persones destinatàries, les seues adreces han d’anar en C/o. En la guia de bones pràctiques del correu electrònic s’amplia aquesta informació. 

Les adreces de correu electrònic són dades de caràcter personal?

En funció del tipus d’adreça electrònica, aquesta podrà ser una dada de caràcter personal. Per a les adreces del domini edu.gva.es, aquelles que són de persones (alumnat, professorat i personal no docent), són dades de caràcter personal, en canvi, les adreces de les identitats digitals dels centres, no ho són. En la guia de bones pràctiques del correu electrònic s’amplia aquesta informació. 

Què puc fer amb el calendari d’Outlook?

Totes les persones amb identitat digital disposen d’un calendari associat al seu correu electrònic. En aquest calendari poden:

Anotar reunions o esdeveniments
Compartir les reunions o esdeveniments amb altres persones o grups de persones
Compartir calendaris amb persones o grups de persones
Crear calendaris nous i compartir-los
Fer ús de calendaris de grups col·laboratius
Incrustar un calendari a la pàgina web del centre
Organitzar reunions virtuals

Més informació en aquesta guia.

Per a què puc emprar les carpetes compartides?

  • Quan una persona s’encarrega de separar i filtrar els correus que s’han de transferir a un membre de l’equip directiu o a una altra persona del claustre.
  • Quan una persona de l’equip directiu se’n va de permís o està de baixa.
  • Quan vàries persones estan treballant en el mateix projecte.
  • Cada vegada que vàries persones necessiten accés a informació compartida.

Tens més informació en aquesta guia (guia carpetes compartides i regles de correu)