Que he de fer per a poder utilitzar l’eina MS Bookings?

Cal activar el calendari de MS Bookings. Per activar-lo, cal polsar sobre “Go to Bookings” dins del cos del missatge rebut. Posteriorment, per a fer ús de l’aplicació, cal anar a www.office.com mitjançant les credencials de la ID de centre, on trobarà l’aplicació Bookings.

Seguint les instruccions d’aquesta guia APP – Bookings with me i Bookings de MS (office.com) allotjada a la web del CDC, podrà configurar el servei de cita prèvia.

Que es MS Bookings? Per què he rebut un correu del remitent “NO REPLY, BOOKINGS? Que faig si he esborrat aquest correu?

MS Bookings es una aplicació per a administrar cites de forma senzilla amb persones externes. Es poden programar cites, entrevistes, reunions, visites, consultes i molt més.

El correu “NO REPLY, BOOKINGS” rebut el passat 29 de Juny s’ha generat per activar un calendari de “reserva de cita prèvia” als centres educatius mitjançant l’aplicació Bookings.

Recomanem que recupere el correu esborrat de la “paperera”. En cas d’haver esborrat el contingut de la paperera d’aquesta bústia de correu, cal que envie un ticket al SAI demanant que li envien novament el correu per activar el calendari de Bookings. Cal adreçar el ticket a la cua del CDC “consultes-Incidències tècniques” .

Accés a Bookings with me

Es pot accedir a Bookings with me a través de la pàgina web https:// outlook.office.com/bookwithme/

També es pot començar a fer servir Bookings with me des del calendari d’Outlook per a la Web. Cal polsar sobre el botó “Ves a la pàgina de reserves”. En obrir la nova pàgina de Bookings with me (panell de Bookings), apareixerà el panell “Introducció…”.Hi haurà una pàgina de reserves la qual caldrà modificar i adaptar la seua configuració. Podran crear-se tipus de “cites” per a diverses finalitats i assignar-les un nom. Per començar, només cal crear una reunió pública senzilla. Caldrà polsar en el signe més (+) per crear un tipus de reunió. En fer-ho, també començarà el procés de configuració de la pàgina Bookings.

El claustre també estarà com a membre de l’equip Documentar de manera automàtica?

No, el claustre no forma part de l’equip Documentar. Si necessite que alguna persona docent col·labore amb aquest equip, els propietaris de l’equip han d’afegir-la manualment com a membre. 

Cal recordar que hi ha que actualitzar cada curs els membres de l’equip Documentar que s’hagen afegit manualment, per si hi ha alguna persona que no haja d’estar. 

Accés a les aplicacions MS 365

Per accedir a les eines web MS 365 accedeix a la pàgina http://www.office.com i autenticat amb la teua identitat digital. Al polsar sobre els 9 punts, es despleguarà el llistat d’aplicacions. 

ImagenLocal.png

Paquet MS 365. Aplicacions d’oficina, com processador de text, full de càlcul, presentacions, etc. 

Teams. Aplicació molt versàtil, tant per a la docència com per a l’organització de centre. Et permet tindre els documents endreçats, compartits, aula virtual, vídeo conferències, etc. (Versió web i d’escriptori). 

OneDrive. Espai personal per emmagatzemar documents. (Versió web i d’escriptori).  

Task. Pots tenir les teues tasques anotades i compartir-les amb altres persones. 

Forms. Permet crear formularis. 

Stream. Aplicació de vídeo de Microsoft 365. 

I tota la resta d’aplicacions MS 365 de la llicència A1 educativa

A través d’aquest enllaç, es pot accedir a un vídeo tutorial sobre com iniciar sessió amb MS365.

Quina funció té l’equip Documentar?

Per a la publicació de documentació cap a fora de l’organització*, hi ha creat un equip anomenat documentar que és l’únic que permet crear enllaços públics amb arxius (documents, imatges, vídeos…) accessibles de manera anònima.

NOTA: *Accés a la documentació sense autenticar-se amb una identitat digital.

Per a més detalls de com generar enllaços oberts a través de l’equip Documentar fes clic a l’enllaç següent: enllaç.

Fent ús de l’Equip Documentar i del calendari podràs:

  • Pujar Documents a Web Família perquè els veja qualsevol.
  • Incrustar vídeos de Stream a Portaledu
  • Pujar documents a Portaledu perquè qualsevol persona els puga veure.

Problemes amb links públics a l’equip Documentar – CDC (gva.es)

Com utilitzar el correu ID de centre per a la gestió de centre?

La identitat de centre amb format [CODICENTRE]@edu.gva.es té una capacitat de 50 GB i unes característiques especials: 

  • Creació de canals privats i compartits. Es recomana no esborrar la Identitat de centre dels canals una vegada estiguen tots els membres assignats al canal, en cas de que les persones deixen de formar part del canal, la Identitat de centre sempre estarà i el canal no quedarà abandonat. 
  • És la propietària original de tots els equips de gestió.
  • Cal utilitzar la Identitat de centre per accedir a les bústies compartides i després afegir a les persones que vols que gestionen les bústies. 
  • Gestió compartida de la bústia de correu de la Identitat Digital de Centre. Per a configurar i usar l’accés compartit a la bústia de  correu de centre recordeu consultar a la web del CDC la guia: Bústies compartides: gestió i ús.

No es convenient que les seues credencials siguen compartides entre persones externes a l’equip directiu donat que té habilitat l’accés compartit per vàries persones. 

A la bústia de la Identitat de Centre hi arriben tots els comunicats oficials de la Conselleria d’Educació, Universitat i Ocupació. 

En cap cas la identitat de centre substituirà les bústies de correu compartides creades per a ús de la secretaria del centre, informació de centre o projectes de qualsevol tipus; tampoc està concebuda per a substituir la identitat personal de persones individuals o càrrecs directius. 

Pots fer un ús molt eficient d’aquesta bústia creant carpetes compartides i fent ús de les regles.  Si vols explorar aquestes possibilitats consulta aquesta guia: Com puc compartir una carpeta i fer us de les regles al correu d’Outlook? 

Com puc enviar o reenviar un correu electrònic a tot el claustre? 

L’enviament o reenviament de correus electrònics a tot el claustre és molt útil. Cal fer un ús responsable del mateix. En la següent guia pots veure que hi ha dues maneres de fer-ho. 

Per finalitzar es convenient tenir en compte fer un bon ús del correu electrònic, aquesta guia sobre bones pràctiques es convenient tenir-la en compte. 

Llicències MS 365

S’ha dotat de llicència educativa A3 M365 al professorat, alumnat i personal no docent dels Cefires, CEED i centres educatius de secundària i formació professional de titularitat de la Generalitat Valenciana.

Les novetats que aporta la llicència educativa A3 respecte a la llicència A1 actual són:

1. Aplicacions d’oficina d’escriptori 

Amb la llicència A3, el personal docent, no docent i l’alumnat disposa de les aplicacions d’escriptori com el processador de textos Word, el programari de presentacions PowerPoint, el full de càlcul Excel, el gestor de base de dades Access i l’aplicació de publicacions Publisher, per exemple.

Accés per a la descàrrega www.office.com

Autenticació: Identitat digital.

Accedir al botó “Instal·lar aplicacions” que hi apareix al cantó superior dret.

2. Minecraft Education 

Minecraft Education Edition és una versió educativa del joc original Minecraft i és utilitzada en les classes de molts centres educatius de tot el món com a eina de gamificació a l'aula.

Aquesta versió està específicament dissenyada per al seu ús a l'aula. És immersiva, creativa, col·laborativa i orientada a la resolució de problemes. A més, és una eina orientada a l'aprenentatge basat en projectes i treballs interdisciplinaris.

Hi ha una gran quantitat de material educatiu per a l'aplicació de Minecraft Education Edition elaborat per la comunitat educativa a l'abast del professorat i l'alumnat, però també és possible la creació de material propi.

Accés: Minecraft Education

Autenticació: Identitat digital.  (consultar guia)

3. Altres millores 

Les persones coordinadores del projecte CDC podran estar assabentades de les novetats més rellevants si hi participen al fòrum de discussió del Teams CDC Suport i així informar al claustre del seu centre.  A la pàgina principal de la web del projecte CDC (https://portal.edu.gva.es/cdc/va/inici_val/) apareix com accedir al Teams CDC-Suport.

 

COMPARATIVA LLICÈNCIES MS 365

Els missatges de correu electrònic són segurs?

La Conselleria disposa de sistemes de protecció del correu electrònic. Tot i això, aquest mitjà sol utilitzar-se com a vector d’atac per part de la ciberdelinqüència. Per tal d’incrementar el nivell de protecció personal, hi ha una sèrie de pautes que cal tindre en compte, i que s’expliquen en la guia de bones pràctiques del correu electrònic.