Power Platform. De què he de ser conscient respecte de la seguretat i la protecció de dades?

La Power Platform permet als usuaris realitzar aplicacions informàtiques amb poca codificació. Aquestes facilitats han de ser compatibles amb el manteniment de la seguretat i la protecció de les dades que es gestionen amb les esmentades aplicacions. 

És important conscienciar les persones usuàries i desenrotlladores de les aplicacions de la Power Platform sobre la importància de protegir la informació confidencial i les dades sensibles. Això és especialment important quan la informació correspon a alumnat menor d’edat, atès que es tracta d’un col·lectiu especialment vulnerable. 

Algunes de les coses més bàsiques que han de considerar-se són: utilitzar contrasenyes fortes en el compte de la identitat digital; no compartir les credencials d’accés dels comptes personals; no reutilitzar les contrasenyes en distintes aplicacions.