FEEDBACK SOBRE EL CDC

Este anunci va dirigit només per a persones que esteu en un equip directiu, coordinadores del projecte CDC o coordinadores TIC. El projecte CDC va néixer en Abril de 2021 amb 50 centres i a hores d’ara ja sóm més de 1000 i en setembre s’incorporaran molts més centres. Fins ara ens hem centrat amb la gestió de centre fent ús de les noves eines que proporciona el projecte CDC, per això volem saber fins a quin punt heu arribat amb la implantació del CDC al vostre centre. És el moment d’arreplegar feedback per saber:

  1. Nivell d’implantació del CDC.
  2. Valoració del suport.
  3. Necessitats de formació.

Aquest tràmit és totalment voluntari i no suposacap responsabilitat i ens ajudarà molt per saber com estan anant les coses i quines necessitats teniu. Moltes gràcies per participar i aconseguir entre totes i tots que el projecte agafe forma i evolucione. PER A PARTICIPAR, CONSTESTA AL SEGÜENT FORMULARI