PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Proves d’Accés a la Universitat 2024

Calendari de matriculació a les proves

Convocatòria ordinaria:  del 20 al 24 de maig de 2024

Convocatòria extraordinària: del 17 al 21 de juny de 2024

Procediment de matrícula en les PAU 

Calendari d’exàmens a les proves  

Convocatòria ordinaria: 4, 5 i 6 de Juny de 2024

Convocatòria extraordinària: 2, 3 i 4 de Juliol de 2024

Tribunal  

Convocatòria Ordinària: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Campus de Burjassot

Convocatòria Extraordinària:

Publicació de qualificacions  

Convocatòria ordinària: 14 de Juny de 2024/ petició de revisions: 17,18 i 19 de Juny de 2024/ definitives: 21 de Juny de 2024

Convocatòria extraordinària: 9 de Juliol de 2024/ petició de revisions: del 10, 11 i 12 de Juliol de 2024/ definitives: 16 de Juliol de 2024

Més informació