PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Proves d’Accés a la Universitat 2023

Calendari de matriculació a les proves 

Convocatòria ordinaria:  del 22 al 26 de maig de 2023

Convocatòria extraordinària: del 19 al 23 de juny de 2022


Procediment de matrícula en les PAU 

Sol·licitud d’inscripció PAU per a alumnat de Batxillerat

Sol·licitud d’inscripció PAU per a alumnat de Cicles Formatius


Calendari d’exàmens a les proves 

Convocatòria ordinaria: 6, 7 i 8 de Juny de 2023

Convocatòria extraordinària: 4, 5 i 6 de Juliol de 2023

Tribunal

Convocatòria Ordinària: Tribunal 8 Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Campus de Burjassot

Convocatòria Extraordinària:


Publicació de qualificacions

Convocatòria ordinària: 16 de Juny de 2023/ petició de revisions: 19, 20 i 21 de Juny de 2023/ definitives: 27 de Juny de 2023

Convocatòria extraordinària: 11 de Juliol de 2023/ petició de revisions: del 12,13 i 14 de Juliol de 2023/ definitives: 18 de Juliol de 2023


Més informació