PROVES D’ACCÉSS A CCFF

La Conselleria d’Educació ha fet pública la convocatòria de Proves d’accès a Cicles Formatius per a l’any 2024. Les dates més importants són les següents:

Calendari

Inscripció: del 20 al 28 de març de 2024. Tota la documentació s’ha de presentar per correu electrònic a l’adreça 46022622.secretaria@edu.gva.es

Llistas provisionals d’admesos: 24 d’abril de 2024

Llistat provisional admesos Proves d’accés a Cicles Formatius

Reclamacions a llistes provisionals: del 24 al 26 d’abril enviant correu electrònic a 46022622.secretaria@edu.gva.es

Llistat definitiu d’admesos: 3 de maig de 2024

Llistat definitiu Proves d’accés a Grau Superior

Llistat definitiu Proves d’accés a Grau Mitjà

Realització de la prova Grau mitjà i superior: 20 i 21 de maig de 2024

Documentació a presentar

1. Sol·licitud emplenada i signada (Descarrega el model  que procedeix)

2. DNI, o targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.

3. Declaració responsable de que no es compleixen els requisits d’accés directe per altres quotes, i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle compliren aquests requisits, renunciarien a l’accés per prova, fins i tot en el cas d’haver-la superada.

4. Justificant del pagament de la taxa

5. Sols en cas de sol·licitar exempció d’una part de la prova: Documentació justificativa per a l’exempció de determinada part de la prova (fins el 30 de juny de 2022). Utilitza el model que procedeix i adjunta el certificat que justifique l’exempció sol·licitada

Altres dates importants

Llistes provisionals de qualificacions: 31 de maig

Qualificacions provisionals Proves d’accés a Grau Superior 2024

Qualificacions provisionals Proves d’accés a Grau Mitjà 2024

Reclamacions a qualificacions provisionals: del 3 al 5 de juny de 2024

Procediment de reclamacions a qualificacions: Enviar un mail a 46022622.secretaria@edu.gva.es amb les teues dades personals (Dni, nom i cognoms, mail, teléfon de contacte. A més de la matèria o matèries sobre les quals desitjes revisió de la nota). Es posaran en contacte amb tu per informar-te de la resolució.

Qualificacions definitives : 7 de Juny de 2024

Qualificacions definitives Proves d’accés a Grau Superior 2024

Qualificacions definitives Proves d’accés a Grau Mitjà 2024

Entrega de documentació justificativa d’exempció: del 20 de març al 28 de juny de 2024

Entrega de certificats: fins el 30 de Juny de 2023

Recollida de certificats: Pots recollir el teu certificat de notes de la prova d’accés fins el 28 de Juny de 9:00 a 13:00h, no cal cita prèvia.

Més informació

Més informació

Atenció a l’alumnat que vol presentar-se a les proves: has d’enviar un correu electrònic a l’adreça 46022622.secretaria@edu.gva.es, indicant el teu nom i cognoms i  número de telèfon.

Normativa