EXÀMENS CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

Exàmens convocatòria extraordinària i mòduls o assignatures pendents Juny 2023:

 Si suspens alguna assignatura  a la convocatòria ordinària consulta les dades dels exàmens extraordinaria

Cicles Formatius


ESO – Batxiller