FONS SOCIAL EUROPEU

El Fons Social Europeu és el principal instrument de la Unió Europea per al desenrotllament dels recursos humans i la millora del funcionament del mercat de treball en la Unió. La financiació del FSE millora les perspectives laborals de milions d’europeus, en especial d’aquells que presenten dificultats per trobar treball. La Unió Europea té el compromís de crear més i millors treballs i de contribuir a una societat més inclusiva. Aquests objectius constituïxen el nucli de l’estratègia Europa 2020, que busca generar un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu en la UE.

Què són els fons estructurals de la Unió Europea?

Els Fons Estructurals constituïxen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides.

La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l’any 1998.

El període 2007-2013 és el quart període de programació en el qual la Comunitat Valenciana ha deixat de formar part de les regions denominada Objectiu 1 (aquelles el PIB de les quals per habitant és inferior al 75% de la mitjana comunitària) a l’avançar de forma notable i situar-se en l’objectiu de competitivitat.

Com actua el Fons Social Europeu?

A la vista de la demanda i l’oferta del mercat de treball, l’ajuda del FSE es concedix de conformitat amb les necessitats formació i d’ocupació dels ciutadans de la Unió i d’acord amb les necessitats dels recursos humans de certes regions.

Enllaços relacionats